Toekomstbestendige warmtelevering

Een gasloze bedrijfsvoering? Opwaarderen van restwarmte met industriële warmtepompen!

Industriële warmtepomp

Is een gasloze bedrijfsvoering zonder het gebruik van aardgas mogelijk? Ja, vaker dan u denkt! Hoe? Door de inzet van industriële warmtepompen kunnen ruimtes of processen tot hoge temperaturen worden verwarmd.

Warmtepompen transformeren laagwaardige warmtestromen om tot hoogwaardige warmtestromen. Bij een juiste configuratie en juiste keuze van koudemiddel tot watertemperaturen van +90 °C! Industriële warmtepompen zijn custom made en daardoor altijd ontworpen voor uw verwarmingsdoeleinden. Er is hierdoor nauwelijks een grens voor de benodigde verwarmings­capaciteit of temperatuurstap. De besparing op conventionele verwarming is fors en kan oplopen tot wel meer dan 50%. Wist u dat een juist configureerde warmtepomp in aanmerking komt voor fiscale voordelen?

Zijn industriële warmtepompen anders dan conventionele warmtepompen? Ja, industriële warmtepompen worden passend bij uw situatie ontworpen en kenmerken zich door een hoge mate van robuustheid, betrouwbaarheid en energiezuinigheid. Daarnaast worden veelal natuurlijke koudemiddelen toegepast om de gewenste doelstellingen te realiseren.

Maak nu de overstap naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering en profiteer van de huidige fiscale voordelen en jaarlijkse besparing op energiekosten!

Voordelen van een industriële warmtepomp

 
Energiezuinig Gasloos / all-electric Toekomstbestendig
Industriële kwaliteit Synergie: koppelen koude- en warmtevraag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Werkwijze

De werking van een warmtepomp is grotendeels gelijk aan de werking van een koelinstallatie, met dat verschil dat bij een koelinstallatie de koudelevering primair is en bij een warmtepomp de warmtelevering. Een warmtepomp koelt een warmtestroom af in temperatuur en gebruikt deze warmte nuttig op een hoger temperatuurniveau. De hiervoor benodigde elektrische energie wordt nuttig aan het hogere temperatuurniveau toegevoegd.

Wat houdt het in de praktijk in?
Voor toepassing van een warmtepomp dient een warmtestroom te worden gevonden of gecreëerd. Dit kan zijn een (afval)waterstroom, restwarmte uit proccessen en installaties of buitenlucht als er geen warmtestroom aanwezig is. Deze warmtestroom wordt aangeboden aan een warmtepomp die vervolgens de warmte uit de warmtestroom onttrekt, in temperatuur verhoogt en beschikbaar stelt in de vorm van warm(er) water of lucht.

Indien u in bezit bent van een koelinstallatie kan mogelijk een efficiëntieslag gemaakt worden door het koudemiddelgas direct aan de warmtepomp aan te bieden.

Zoekt u een vervanging voor uw huidige warmte opwekkers in grote verwarmingscapaciteiten of hoge temperatuurniveau's, dan komen industriële warmtepompen hiervoor in aanmerking. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Over ons

Adviesburo Verhoef is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van industriële koeling en warmtepompen. Vanuit onze specialistische kennis van koeltechniek, warmteterugwinning en warmtepompen kunnen wij een gasloze oplossing met warmtepompen bieden tot watertemperaturen van +90 °C.

Warmtepompen werken grotendeels volgens dezelfde principes als een koelinstallatie. Adviesburo Verhoef is al 40 jaar dé specialist op het gebied van industriële koeltechniek. Sinds vele jaren worden koeltechnische ontwerpen met een zeer hoge mate van warmteterugwinning ontworpen, eventueel aangevuld met warmtepompen om het juiste temperatuurniveau te bereiken.

Adviesburo Verhoef is vertrouwd met het gebruik van compressoren (koelinstallatie / warmtepomp), het gebruik van de juiste (natuurlijke) koudemiddelen en bekend met de installateurs en leveranciers van warmtepompen.

Adviesburo Verhoef is in staat u snel en vakkundig te adviseren in het gebruik van warmtepompen, van idee tot en met realisatie. Onze advisering beperkt zich niet tot alleen de warmtepomp, maar ook eventuele bijbehorende vergunning- en subsidietrajecten, inrichting van opstellingsruimtes en onderhoudscontracten.

Contact

Indien u vrijblijvend meer informatie wenst, kunt via 0570 - 680 100 contact opnemen of onderstaand formulier invullen.